Notícies de la Cambra

Prenem la temperatura a l’economia durant la Covid-19

La Universitat Rovira i Virgili, junt amb les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, han presentant l’Informe de Conjuntura referit a l’evolució de l’economia a les Comarques de Tarragona durant el segon trimestre de l’any, enmig de la primera onada de contagis provocats per la pandèmia de la Covid-19.

Unes dades que posen de manifest:

La caiguda de la productivitat en un 23 per cent al conjunt de les Comarques de Tarragona i l’abrupte trencament de la bona dinàmica amb la qual es tancava 2019.

Augment de l’atur en un 42,59 per cent.

Baixada de la contracció en un 37,59 per cent.

55.000 treballadors afectats per un ERTO.

Pèrdua de la capacitat productiva: menys societats creades i gran descens de l’afiliació a la Seguretat Social.

Davallada del comerç exterior entorn a un 25 per cent.


Segueix-nos!

Agenda