Marques i patents

Marques i patents 

agendes internacionals personalitzades

La Cambra de Tarragona posa a la teva disposició el servei de Marques i Patents a través del prestigiós bufet d’Advocats i Agents de la Propietat Industrial i Intelectual, J. Isern Patents i Marques.

Un Registre de Marca és necessari per tenir un ús exclusiu d’un signe distintiu en el mercat i per tal que el consumidor identifiqui amb claredat la seva activitat i la reconegui fàcilment.

Aquest Registre de Marca li atorga una àmplia protecció i és un actiu important pel seu negoci.

Més informació:

Dolors Anglès: dangles@cambratgn.org - 977219676

Segueix-nos!

Agenda