Emprenedoria

Descripció de les tipologies de servei d'emprenedoria

 • Servei d’informació: finestreta única, amb un horari marcat, on es proporciona informació bàsica als usuaris que ho sol·liciten.

 • Servei d’assessorament:

  • Servei puntual: resolució d’una única consulta i, un cop acabada, es dóna per conclòs el servei.

  • Servei de seguiment: es dóna suport i assessorament a l’emprenedor sobre temes relacionats amb el bon funcionament del seu projecte/negoci.

 • Formació (cicles de tallers, seminaris, etc.): activitats que tenen com a objectiu aportar als emprenedors el coneixement i eines necessàries per poder dur a terme la seva activitat empresarial de manera eficient.

 • Missions/Viatges per a emprenedors: viatges col·lectius per al contacte de potencials clients i prospecció de nous mercats. En el destí es participa a trobades empresarials o altres accions de promoció o comercialització.

 • Actes de referència (jornades, trobades, grans esdeveniments): actes amb periodicitat i que són un punt de trobada d’empresaris i emprenedors. S’hi tracten temes que interessen al col·lectiu econòmic de la demarcació.

 • Altres:

  • Accions de sensibilització: campanyes, tallers formatius, xerrades i altres iniciatives per sensibilitzar el conjunt de la població sobre la importància de l’emprenedoria. Cada 15 dies generalment. Informa’t.

Cambra Tarragona forma part de la xarxa de punts d’atenció a l’emprenedoria i a la creació d’empreses de les Cambres de Catalunya. A més participa en el portal de creació d’empreses Catalunya Emprèn i en el mapa de serveis a l’emprenedor d’ACCIO.

Més informació:

Núria Silvestre: nsilvestre@cambratgn.org · 977 219 676

Segueix-nos!

  

Agenda