Emprenedoria

Descripció de les tipologies de servei d'emprenedoria

 • Servei d’informació: finestreta única, amb un horari marcat, on es proporciona informació bàsica als usuaris que ho sol·liciten.

 • Servei d’assessorament:

  • Servei puntual: resolució d’una única consulta i, un cop acabada, es dóna per conclòs el servei.

  • Servei de seguiment: es dóna suport i assessorament a l’emprenedor sobre temes relacionats amb el bon funcionament del seu projecte/negoci.

 • Préstecs preferencials amb entitats col·laboradores:

   
 • Formació (cicles de tallers, seminaris, etc.): activitats que tenen com a objectiu aportar als emprenedors el coneixement i eines necessàries per poder dur a terme la seva activitat empresarial de manera eficient.

 • Missions/Viatges per a emprenedors: viatges col·lectius per al contacte de potencials clients i prospecció de nous mercats. En el destí es participa a trobades empresarials o altres accions de promoció o comercialització.

 • Actes de referència (jornades, trobades, grans esdeveniments): actes amb periodicitat i que són un punt de trobada d’empresaris i emprenedors. S’hi tracten temes que interessen al col·lectiu econòmic de la demarcació.

 • Altres:

  • Accions de sensibilització: campanyes, tallers formatius, xerrades i altres iniciatives per sensibilitzar el conjunt de la població sobre la importància de l’emprenedoria. Cada 15 dies generalment. Informa’t.

La Cambra de Tarragona forma part de la xarxa de punts d’atenció a l’emprenedoria i a la creació d’empreses de les Cambres de Catalunya. A més participa en el portal de creació d’empreses Catalunya Emprèn i en el mapa de serveis a l’emprenedor d’ACCIO.

Més informació:

Jordi Cáceres: jcaceres@cambratgn.org · 977 219 676

Segueix-nos!

Agenda