Personal de la Cambra

Personal de la Cambra

Direcció i Secretaria General

 • Daniel Martín - dmartin@cambratgn.org

Àrea de Presidència i Secretaria

 • Dolors Anglès - dangles@cambratgn.org

Internacional 

 • Roberto Barros - rbarros@cambratgn.org

 • Michelle Dames - administracio@cambratgn.org

Formació

 • Josep Oriol Fernández - jofernandez@cambratgn.org

 • Montserrat López - formacio@cambratgn.org

 • Mireia Muntané - pice@cambratgn.org

 • Bea Durán - bduran@cambratgn.org

 • Minerva Pérez - fpodual@cambratgn.org

 • Carolina Martínez - singulars@cambratgn.org

Projectes i competitivitat

 • Jordi Cáceres - jcaceres@cambratgn.org
 • Guillem Virgili - gvirgili@cambratgn.org
 • Sergi Gilabert - projectes@cambratgn.org

Digitalització

 • Sergi Bel - oap@cambratgn.org
 • David Espuny - despuny@cambratgn.org

Administració

 • Pere Huguet - phuguet@cambratgn.org
 • Núria Morant - nmorant@cambratgn.org
 • Maroua Gsiyer - mgsiyer@cambratgn.org

Comunicació

 • Jordi Salvadó - jsalvado@cambratgn.org

Assessoria Jurídica

 • Tino Rom - trom@cambratgn.org

Segueix-nos!

Agenda