Locals buits

loclas-buits-banner_ok-0031.png

La correcta ubicació d’un negoci, és una de les principals estratègies que definirà el recorregut d’una empresa, així com el seu possible èxit.

Aprofitant l’existència d’un gran nombre de locals comercials buits, des de l’àrea d’emprenedoria de la Cambra de Tarragona, assessorem i guiem a aquelles persones i empreses que vulguin emprendre un negoci a la ciutat, ubicant aquest, en algun dels immobles actualment disponibles.

El servei d’assessorament que oferim, gratuït i dirigit a qualsevol persona amb una idea de negoci, pretén ajudar en la definició de possibles propostes de valor i estratègies, que s’alineïn amb les necessitats i demandes de les potencials persones consumidores, així com de l’entorn on vagi a localitzar-se aquest futur negoci.

Més enllà d’aquesta tasca estratègica, ajudem també a definir el pla de viabilitat econòmica-financera, permetent, així, definir un horitzó que faciliti visualitzar a la persona emprenedora, l’encaix de l’immoble més idoni per al desenvolupament de l’activitat que s’està proposant dur a terme.

Més informació

emprenedoria@cambratgn.org – 623 562 710

Amb la col·laboració de:

emprenedoria_2.png

Segueix-nos!

Agenda