Avís Legal

AVÍS LEGAL

OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.cambratgn.com del qual és titular CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA.

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d'USUARI d'aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.


1. IDENTIFICACIÓ

La CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I navegació DE TARRAGONA

 • El seu nom comercial és: CAMBRA DE TARRAGONA

 • El seu CIF és: Q4373001I

 • El seu domicili social està a: AVDA. PAU CASALS Núm. 17, 43003 TARRAGONA


2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 977219676

 • Correu electrònic: dpd@cambratgn.org

 • Adreça postal: AVDA. PAU CASALS Núm. 17, 43003 TARRAGONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la CAMBRA DE TARRAGONA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i les seves informacions són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, la CAMBRA DE TARRAGONA pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a la CAMBRA DE TARRAGONA i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la CAMBRA DE TARRAGONA i no emprar-los per, entre d'altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l'ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de la CAMBRA DE TARRAGONA o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la CAMBRA DE TARRAGONA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de la CAMBRA DE TARRAGONA o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de la CAMBRA DE TARRAGONA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, de la CAMBRA DE TARRAGONA o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra  propietat de la CAMBRA DE TARRAGONA sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de la CAMBRA DE TARRAGONA, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre la CAMBRA DE TARRAGONA i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la CAMBRA DE TARRAGONA dels seus continguts o serveis.

La CAMBRA DE TARRAGONA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

La CAMBRA DE TARRAGONA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i com exemple, la CAMBRA DE TARRAGONA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, la CAMBRA DE TARRAGONA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels hipervincles que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. La CAMBRA DE TARRAGONA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. La CAMBRA DE TARRAGONA no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a la CAMBRA DE TARRAGONA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ CAMBRA DE TARRAGONA

• Instruccions internes de contractació

REGISTRE DE GRUPS D'INTERÈS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

• Registre de la Cambra de Tarragona

COMPTES ANUALS

• Comptes anuals 2023 i informe auditoria

QUALITAT

• Certificat de qualitat

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

• Reglament de Règim Interior

INFORME DE TRANSPARÈNCIA

• Informe de Transparència 2021

CANAL DE DENÚNCIES

• Accés al canal de denúncies

Segueix-nos!

Agenda