Plan Comercio Minorista

Plan de Comercio Minorista

slide-shopping-01-hotel-berti-1920x1050.jpg

Diagnòstics d'Innovació Comercial 2018

L'interès d'aquesta actuació als comerços és promoure la participació de les Pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Tarragona en l'actuació de Diagnòstics d'Innovació Comercial del Programa de Comerç Minorista.

Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informe de recomanacions de millora, per tal d'impulsar l'adopció, per part dels mateixos de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Poden presentar-se sol·licituds 10 dies hàbils després de la seva publicació al DOGC.
 
Els comerços interessats hauran de presentar la sol·licitud de participació amb la documentació, i la declaració responsable a la Cambra de Tarragona.

La Cambra de Tarragona realitzarà un procés de valoració i selecció d'empreses fins a exhaurir el pressupost assignat per aquesta acció. I comunicarà els admesos, els denegats amb possibilitat de subsanació o denegació definitiva, i empreses en llista d'espera.

Documents:

Actuacions divulgatives (Tallers):

S'anunciaran en breu.

 

Més informació:

Jordi Cáceres: jcaceres@cambratgn.org - 977219676

Segueix-nos!

     

Agenda