Implantació LOPDGDD

Implantació Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals

pl.jpg

T'ajudem a gestionar la implementació a la teva empresa de la nova normativa de protecció de dades d'acord amb el Reglament de la Unió Europea 2016/679 (RGPDUE) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals 3/2018 ( LOPDGDD).

L'objectiu fonamental és regular la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.

Es desenvolupen els treballs de consultoria necessaris pel compliment de les obligacions normatives mitjançant:
  1. Identificació dels tractaments i finalitats i la base jurídica de legitimació.
  2. Redacció de les clàusules legals necessàries i reforç del consentiment mitjançant l'ampliació de la informació que cal oferir a les noves clàusules dirigides als interessats, seguint l'esquema de 2 capes.
  3. Documentació de les obligacions exigides a responsables-encarregats, mitjançant la redacció dels nous contractes.
  4. Redacció de el Registre d'Activitats de Tractament. Valoració del risc i redacció del conjunt de mesures de Seguretat tècniques i organitzatives necessàries.
  5. Redacció dels protocols interns.
  6. Seminaris formatius.
Consulteu sense compromís i demaneu pressupost a mida amb preus especials per tots el socis a:

Dolors Anglès - dangles@cambratgn.org - 977 219 676

Segueix-nos!

Agenda