La Cambra

La Cambra de Tarragona

edifici cambra tarragona

Una Cambra és una corporació de dret públic que:

 • Representa els interessos generals.

 • Defensa i promociona les mesures necessàries per al foment del món empresarial.

 • És un òrgan consultiu de les Administracions Públiques amb qui col·labora.

 • Té competències públiques encomanades i delegades per les administracions per poder gestionar serveis públics.

 • Subministra serveis d'interès per a l'activitat empresarial


PER AIXÒ LES CAMBRES SÓN:

 • Representatives: Perquè la seva base electoral integra totes les empreses que desenvolupen activitats econòmiques a la seva demarcació.

 • Democràtiques: Perquè els membres de tots els òrgans de govern (Ple, Comitè Executiu i Presidència) són escollits democràticament.

 • Independents: Tant de les administracions públiques com dels interessos gremials o sectorials específics.

 • Econòmicament autosuficients: Per poder desenvolupar les funcions públiques encomanades.

Com funciona?

 • Amb una estructura de tècnics especialitzats en les diferents matèries.

 • Amb uns centres d'atenció al públic.

 • Amb una connexió informàtica amb la resta de cambres catalanes, que configura la xarxa de centres de distribució de serveis d'informació més extensa i complerta de Catalunya.

 • Amb un fluix permanent de relació i contacte amb les entitats i els organismes més rellevants d'arreu del món dedicades, com la mateixa Cambra, a la promoció de l'activitat econòmica i empresarial.

Què fa per les empreses?

La Cambra de Tarragona Treballa per millorar els resultats de les empreses...

 • A través de les actuacions d'interès general, afavorint la promoció de l'activitat econòmica i empresarial del país.

 • A través dels serveis que l'empresa pot utilitzar de forma individualitzada.

Segueix-nos!

Agenda