Notícies de la Cambra

Coneixes el servei de formació a mida de la Cambra?

L’objectiu principal del Centre de Formació de la Cambra de Tarragona és oferir una formació de qualitat i adaptada a les necessitats d’un mercat en transformació. Per aquest motiu, dissenyem de forma exclusiva per a les empreses cursos que tenen en compte les característiques dels assistents, el sector econòmic al qual pertanyen, així com l’especificitat de la demanda en funció de l’entorn de treball.

Els cursos a mida es porten a terme en el calendari, horari i lloc que determina el client. I compten amb professorat altament qualificat.

Les tasques que realitzem en un curs a mida se centren en l’anàlisi de les necessitats i formulació d’objectius, el disseny i el desenvolupament de l’activitat i el seguiment i avaluació dels resultats.

La formació a mida és pràctica i flexible respecte a horaris, continguts... Els coneixements adquirits s’apliquen més ràpidament que en la realització d’un altre tipus de modalitat formativa.

A la Cambra de Tarragona, a més, som entitat organitzadora de la Fundae, per la qual cosa us podem tramitar les bonificacions de les formacions.


Segueix-nos!

Agenda