Formació a mida

Formació a mida: vol que l'ajudem a dissenyar el pla formatiu de la seva empresa?

L’objectiu principal del Centre de Formació de la Cambra de Tarragona és oferir una formació de qualitat i adient a les necessitats del moment. Per aquest motiu, dissenyem de forma exclusiva per a les empreses, cursos que tenen en compte les característiques dels assistents, el sector econòmic al qual pertanyen, així com l’especificitat del tema a l’entorn de treball.

Els cursos a mida es porten a terme en el calendari, horari i lloc que determina el peticionari. Comptem amb professorat altament qualificat per a la seva impartició.

Les tasques que realitzem en un curs a mida se centren en l’anàlisi de les necessitats i formulació d’objectius, el disseny i el desenvolupament de l’activitat i el seguiment i avaluació dels resultats.

La formació a mida és una formació pràctica i altament aplicada. És flexible respecte a horaris, continguts, etc. Els coneixements adquirits s’apliquen més ràpidament que en la realització d’un altre curs.

Àrees formatives:

 • Comerç i economia internacional

 • Informàtica i noves tecnologies

 • Indústria

 • Sanitària i salut laboral

 • Producció i logística

 • Qualitat i medi ambient

 • Comptabilitat i finances

 • Comptabilitat i finances

 • Habilitats directives i Recursos humans

 • Màrqueting i comercial

 • Eficàcia personal

 • Idiomes

 • Gestió empresarial

Segueix-nos!

  

Agenda