Formació a mida

Formació a mida: vol que l'ajudem a dissenyar el pla formatiu de la seva empresa?

L’objectiu principal del Centre de Formació de la Cambra de Tarragona és oferir una formació de qualitat i adient a les necessitats del moment. Per aquest motiu, dissenyem de forma exclusiva per a les empreses, cursos que tenen en compte les característiques dels assistents, el sector econòmic al qual pertanyen, així com l’especificitat del tema a l’entorn de treball.

Els cursos a mida es porten a terme en el calendari, horari i lloc que determina el peticionari. Comptem amb professorat altament qualificat per a la seva impartició.

Les tasques que realitzem en un curs a mida se centren en l’anàlisi de les necessitats i formulació d’objectius, el disseny i el desenvolupament de l’activitat i el seguiment i avaluació dels resultats.

La formació a mida és una formació pràctica i altament aplicada. És flexible respecte a horaris, continguts, etc. Els coneixements adquirits s’apliquen més ràpidament que en la realització d’un altre curs.

Som entitat organitzadora de la FUNDAE, per tant us podem tramitar les bonificacions de les formacions.

Àrees formatives:

 • Comerç i economia internacional

 • Informàtica i noves tecnologies

 • Indústria

 • Sanitària i salut laboral

 • Producció i logística

 • Qualitat i medi ambient

 • Comptabilitat i finances

 • Comptabilitat i finances

 • Habilitats directives i Recursos humans

 • Màrqueting i comercial

 • Eficàcia personal

 • Idiomes

 • Gestió empresarial

Socis Professional i Premium:

Si ets soci de la Cambra de Tarragona gaudiràs d'un 10% descompte en aquest servei.
Informa't dels beneficis de fer-te soci.


Més Informació:

Josep Oriol Fernández Abad - jofernandez@cambratgn.org - 977219676

Segueix-nos!

Agenda