Notícies de la Cambra

El comerç exterior de Tarragona s'afebleix, segons un estudi de la Cambra

La Cambra de Tarragona ha donat a conèixer les dades i valoracions recollides a l’estudi “Dades estadístiques de comerç exterior 2013”, un treball referit al conjunt de les Comarques de Tarragona i que ha estat presentat per Sergi Vives, president d’Internacionalització de la Cambra; Jordi Cáceres, director del Gabinet d’Estudis i Roberto Barros, Cap d’Internacionalització.

Segons aquest treball, les exportacions de les Comarques de Tarragona van significar l’any passat un moviment de 7.076 milions d’euros, xifra que suposa una variació interanual del 6,2 per cent respecte el 2012. Aquesta davallada té relació amb l’estancament dels creixements de les principals economies europees, de les quals en depèn el 89 per cent del comerç exterior del nostre territori.

La cartera de clients de Tarragona es concentra principalment a França (19,4cper cent), Alemanya (17,1 per cent) i Itàlia (13,6 per cent), països que sumen el 50,1 per cent del valor de les exportacions. Les manufactures del sector químic representen el 64,3 per cent del valor de les exportacions. Els productes venuts més representatius són els combustibles, les matèries plàstiques, propilè i hidrocarburs acíclics.

La indústria productora de manufactures locals ha realitzat un esforç notable en comerç exterior, amb una evolució de creixement d’ençà dels inicis de la crisi. Els principals productes corresponen a les activitats d’alimentació (oli, fruita fresca i cereals), que representen l’11 per cent del total de les vendes, el grup de les quals ha augmentat quatre punts percentuals respecte el 2012 i; també, els béns d’equip (aparells i material elèctric, maquinària i aparells mecànics) que signifiquen l’1,3 ñper cent del total de les exportacions i que han mantingut la dinàmica comercial exterior amb una diferència de 0,3 punts respecte l’any anterior.

Les importacions de les Comarques de Tarragona s’han situat en 11.375 milions d’euros, representant una variació negativa del 5,5 per cent respecte el 2012. Els principals productes introduïts continuen essent combustibles, productes químics orgànics i matèries plàstiques, i els principals països on comprem són Argèlia (17,9 per cent), Rússia (17,3 per cent) i Alemanya (13,8 per cent), que aglutinen un total del 49,3 per cent de les importacions.


Segueix-nos!

Agenda