Notícies

Notícies:

Moderat optimisme econòmic de les Cambres de Tarragona
15/09/2015

Les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls i la URV han presentat l’Informe de Conjuntura referit al segon trimestre de 2015 i focalitzat en les Comarques de Tarragona.

Aquestes en serien les principals conclusions:

Des de finals del 2014 continua la creació d'ocupació neta i disminueix l'atur a les comarques de Tarragona, la qual cosa demostra que som davant d'un canvi de conjuntura en l'activitat econòmica.

No obstant, els  efectes de la crisi han estat devastadors en l'economia de Tarragona des del 2008, manifestant-se, principalment, en taxes d'atur molt elevades i una major temporalitat en la contractació.

Quins són els principals aspectes que considerem que s'han de tenir en compte en aquesta "sortida de la crisis":

L'ocupació s’incrementa un 2,29 per cent en termes interanuals, la qual cosa suposa 7.100 ocupats més des de l'estiu passat. Notòria creació d'ocupació en els sector industrial i construcció. La variació interanual d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar un 2,71 per cent al Camp de Tarragona.

Elevada taxa d'atur (22,16 per cent), amb un manteniment dels  aturats de llarga durada.

Estancament de la demanda final per part dels consumidors (IPC 0 per cent).

Disminució del finançament bancari de l'economia: el crèdit no es recupera i els dipòsits continuen a la baixa.

Més dinamisme en l'oferta empresarial, tot i les dificultats per impulsar-la.

S'observen dificultats per mantenir el ritme de vendes a l'exterior, especialment per la forta disminució del valor de les importacions.

En general, la situació és millor que en trimestres anteriors, però les decisions d'inversió que es prenguin condicionaran l'orientació del futur, conscients del efectes de la crisi en l'oferta productiva i el consum a la zona.

Tornar al llistat