Notícies de la Cambra

Presentat un estudi sobre el valor dels estudis de FP

Presentat a la Cambra un estudi sobre el valor dels estudis de Formació Professional a l’empresa

La Cambra de Tarragona ha acollit la signatura d’un conveni entre la Generalitat i les empreses: Sistemas de Energías Renovables de Catalunya, Fagor Electrodomésticos i Krannich Solar per promocionar i impulsar la formació professional i la qualificació professional del personal treballador en el sector de les energies renovables que imparteixen determinats instituts.

Albert Abelló, president de la Cambra de Tarragona, ha posat en valor uns estudis i una formació que és més decisiva que mai per les empreses, com ho posa de manifest, i així es recull a l’estudi, que els alumnes titulats en FP “estan més protegits davant l’atur”.

Posteriorment ha tingut lloc la presentació de l’Estudi d’inserció laboral de Tarragona amb l’assistència de Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i Àngels Gonzàlez, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona.

L’estudi posa de manifest que els estudis de formació professional són un valor d’ocupabilitat. Tant és així que dels titulats en FP només un 13 per cent estan a l’atur, davant el 43 per cent de l’atur enregistrat entre els joves de 16 a 25 anys.

A la foto i d’esquerra a dreta, Antoni Barrufet, coordinador territorial d’FP a Tarragona; Melcior Arcarons, Albert Abelló i Àngels González.


Segueix-nos!

Agenda