Esdeveniments

CURS. Domina els fonaments de l’Anàlisi comptable i financera

La Cambra de Tarragona ha programat, a través del Campus Empresarial Virtual, el curs d’Anàlisi comptable i financera, una proposta formativa online que començarà el 27 d’abril i clourà el 8 de juliol, amb un total de 50 hores lectives. El ponent serà Josep Palmés, Economista i Màster en finances per ESADE, amb una àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.

L’objectiu del curs és a ajudar a l’alumne a:

Interpretar, diferenciar i valorar correctament des del punt de vista comptable i financer la informació representada en els estats comptables anuals.

Analitzar la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica financer i patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.


Segueix-nos!

Agenda