Condicions de matriculació

Condicions de matriculació

La Cambra de Tarragona t'ofereix:

 

  • L’import de la matrícula s’haurà d’abonar abans de l’inici del curs, mitjançant transferència bancària, targeta o efectiu. 

  • En el cas de que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar al Centre de Formació una còpia del comprovant de transferència abans de l’inici del curs.

  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la matrícula.

  • Anul·lacions de matrícula: 1 setmana abans de l’inici del curs: devolució del 100% de l’import de la matrícula. 2 dies abans de l’inici del curs: devolució de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació. Posteriorment, es considerarà que el Centre de Formació no disposa de temps suficient per a cobrir la baixa produïda i per tant, no es retornarà l’import de la matrícula. En qualsevol cas es podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament al Centre de Formació les dades del nou participant.

  • Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació.

  • El Centre de Formació es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’arribés al mínim d’assistència.

  • Es lliurarà un certificat d’assistència a qui assisteixi al mínim d’hores lectives establert pel Centre de Formació o l’Administració.

    En cas de voler bonificar-se el curs i que la Cambra realitzi el tràmit, serà necessari lliurar la documentació requerida 15 dies abans de l'inici.

Avis legal:

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (R/UE 2016/679) dono el meu consentiment exprés perquè les meves dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona amb domicili a l’avinguda de Pau Casals, 17 de Tarragona, i puguin ser utilitzats pel compliment de les funcions público-administratives encomanades a les Cambres en la Llei 4/2014 1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i en particular, per rebre o sol·licita’ls-hi informació o participació en els seus serveis, programes, butlletins o publicacions. Declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podré exercitar en l’adreça indicada o per correu electrònic dpd@cambratgn.org

Segueix-nos!

Agenda