Notícies de la Cambra

La Cambra s’afegeix a la campanya Comerç de Confiança

Amb l’objectiu de donar suport al comerç en l’etapa de la remuntada econòmica, la Cambra de Tarragona s’ha afegit a la campanya Comerç de Confiança. La iniciativa es visualitzarà als establiments adherits amb un segell, que acredita que el comerç que el llueix ha elaborat un protocol i guia de bones pràctiques d’acord a les directrius de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han estat validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.


Segueix-nos!

Agenda