Segell comerç de confiança

Segell comerç de confiança

segell-confiana-comer-cambres.jpeg
El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustaments exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques conforme amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'Activitat Comercial a Establiments Físics i no Sedentaris, publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han sigut validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.

Avantatges per l'empresa

  • Disposar d'una acreditació reconeguda que permet reforçar la relació comercial i de confiança amb els clients.

  • Garantir la imatge de negoci adaptat als nous requeriments comercials durant la desescalada i l'etapa post-covid.

  • Visualitzar que l'establiment adherit vetlla per la seguretat, salut i prevenció tant dels treballadors com dels clients.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol comerç al detall inclòs al CNAE 47

Com es sol·licita?


Mitjançant la plataforma de gestió de tràmits (e-Tràmits). Per correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud que la Cambra posa a disposició del interessats a gvirgili@cambratgn.org

Termini d'emissió


Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d'emissió és de dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa


Un any des de la data d'emissió.

Documentació


Manual per l'empresa sol·licitant
Protocol i guia de bones pràctiques pel comerç
Reglament d'ús del segell de confiança
Formulari de sol·licitud
Declaració responsable

Preu


Emissió del certificat: 50€ + IVA.
Identificador (segell adhesiu): 7€ + IVA cada un.
La quantitat d'identificadors requerits els indicarà l'empresa a la sol·licitud.

Segueix-nos!

Agenda