Notícies de la Cambra

Prepara’t per l’Oxford Test of English

La Cambra de Tarragona disposa de l’acreditació de la Universitat d’Oxford per tal de poder realitzar el Test of English, una prova que es convocarà els dies 28 de juliol i 11 d’agost.

El Test of English és un examen reconegut per les institucions educatives i, a més, està certificat per la Universitat d’Oxford, una de les més prestigioses del món. Verifica la competència lingüística dels alumnes de forma fiable i segura. Ha estat desenvolupat i validat per l’Oxford University Press juntament amb un equip d’experts independents. 

La prova és independent de qualsevol pla d’estudis o curs concret, i està alineada en el Marc Comú Europeu de Referència, MCER, per la qual cos gaudeix de reconeixement internacional.

És completament flexible: cent per cent online, i s'adapta al teu nivell, ja que pots certificar l’A2, B1, B2.

L’examen cobreix quatre competències: expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora.


Segueix-nos!

Agenda