Notícies de la Cambra

Segona edició del curs Activitats auxiliars de comerç

La Cambra de Tarragona ha programat dels dies 19 d'abril al 5 de juliol la segona edició del curs Activitats auxiliars de comerç, una proposta formativa presencial de 270 hores lectives més 40 de hores de pràctiques a l’empresa, que està subvencionada i dirigida, prioritàriament, a persones aturades.

Aquest curs permetrà als alumnes desenvolupar les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte aliè, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.


Segueix-nos!

Agenda