Notícies de la Cambra

Els únics de l’Estat amb presència a Benín i Togo

La Cambra de Tarragona ha portat a cinc empreses de sectors diversos com ara l’elevació vertical, alimentació, decoració, materials de construcció, pintures..., en missió comercial a Benín i Togo.

Roberto Barros, director d’Internacional de la Corporació tarragonina, explica que “els resultats han estat força positius ja que s'han tancat acords que generaran un important flux d’exportacions cap aquella zona.”

“Val a dir que som l’única institució a l'Estat que està fent missions comercials cap aquests dos països, que estan creixent, ofereixen molt bones oportunitats, i estan injustament oblidats per les empreses espanyoles, malgrat l’enorme potencial del port de Lomé, que és un gran catalitzador de negocis..

A la foto, Barros amb luc Hounsounou, qui des de l’any 2005 ajuda a fer negocis a les empreses espanyoles que arriben a la regió de la mà de la Cambra de Tarragona.


Segueix-nos!

Agenda