Notícies de la Cambra

T'ensenyem a crear experiències centrades en el client

La Cambra de Tarragona ha programat pel 13 de febrer, de les 15,30 a les 19,30 hores, el curs “Customer Journey Map. Crea experiències centrades en el client”.

Les empreses tenim noves metodologies per personalitzar al màxim l’experiència del client, des de la primera fins a la darrera interacció amb nosaltres. Entendre quines necessitats i emocions viu el nostre client passa per posar-nos a la seva pell.

Amb el CJM revisem cada punt de contacte amb el client i tot el que hi intervé: processos interns i externs, atenció, documents i, sobretot, oportunitats de millora. Això ens permetrà disparar la seva satisfacció innovant en les millores necessàries al nostre producte o servei.


Segueix-nos!

     

Agenda