Notícies de la Cambra

Aquí tens el calendari d’obertures en diumenges i festius

Segons informa la Direcció General de Comerç, aquests són els dies que resten d’obertura comercial en diumenges i festius per als propers mesos de 2019 a Tarragona: 30 de juny, 7 de juliol, 12 d’octubre, 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre.

D’altra banda, amb data de 28 de gener de 2019 la Directora General de Comerç va adoptar la següent resolució, en relació a la pròrroga de la Zona d’Interès Turístic del Casc Antic de Tarragona:

“... D’acord amb els antecedents esmentats i dels fonaments jurídics indicats aprovo la sol·licitud de pròrroga presentada per l’Ajuntament de Tarragona mantenint la qualificació de la zona del Casc Antic d’aquest municipi com a turístic a efectes d’horaris comercials, per a tot el seu terme municipal, durant tot l’any, en la franja horària compresa entre les 9 i les 23 hores, per un nou període de quatre anys que finalitzarà el dia 31 de març de 2023, amb possibilitat de pròrroga per períodes iguals, prèvia petició expressa de l’Ajuntament que s’haurà de presentar abans de la finalització del termini de vigència de la present resolució....”

La decisió de la prorroga de continuïtat de ZIT Casc Antic de Tarragona, respon a que a l’abril del 2019 caducava aquesta zonificació turística, als efectes d’horaris comercials i s’ha entès que s’havia de mantenir en els mateixos paràmetres inicials.


Segueix-nos!

     

Agenda