Esdeveniments

Al maig farem negocis a Guinea, Sierra Leone i Libèria

La Cambra de Tarragona volarà en missió comercial a Guinea, Sierra Leone i Libèria dels dies 18 al 27 de maig. “Són mercats amb grans possibilitats de negoci, bons importadors en alimentació, cosmètica, higiene, maquinària, material de construcció, mobiliari, electricitat, hostaleria, ferreteria, material agrícola, mineria...” explica Roberto Barros, director d’Internacional de la Cambra.

“Guinea, amb importants recursos miners (ferro, or, diamants, bauxita, urani...), i una estabilització creixent de la seva política, presenta moltes oportunitats de negoci per a l'empresa espanyola. Un sector miner amb moltes necessitats, una agricultura amb evidents deficiències en recursos, tecnologia i desitjosa de millorar la productivitat. Un sector de la construcció dinàmic i un sector comercial amb voluntat de millorar la seva oferta dibuixen les grans potencialitats del país. A més, Guinea està fent un gran esforç per desenvolupar la seva ramaderia i el sector avícola per tal de dependre menys de les importacions. Val a dir que valoren molt el prestigi de les empreses espanyoles en aquests sectors.

Els altres dos països, Sierra Leone i Libèria, tenen molts recursos naturals que els ajuden a desenvolupar la seva economia. Per contra, no acostumen a rebre gaires visites comercials. Això fa que l'oferta que els hi arriba sigui molt apreciada. Tots dos han començat a desenvolupar el turisme, ja que compten tant amb platges espectaculars com amb paratges selvàtics que comencen a atraure gent desitjosa de turisme d'aventura. La prospecció de petroli és un altre dels recursos amb què compten per al seu desenvolupament econòmic.

En missions anteriors a aquesta zona els resultats assolits per les empreses participants van superar les expectatives”, conclou Barros.


Segueix-nos!

Agenda