Notícies

Notícies:

AEST ha presentat a la Cambra l'Informe 2015 de serveis industrials a Tarragona
17/12/2015

L’Informe anual de l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST), presentat a la Cambra de Tarragona, recull les principals dades de les 80 empreses de la província que treballen principalment en serveis de manteniment i auxiliars a la indústria química i nuclear de forma conjunta. La seva activitat és rellevant per la competitivitat del Clúster ChemMed, i aporta condicions per crear un entorn idoni per la inversió.

La xifra de facturació assolida el 2014 per tasques contractistes realitzades a les Comarques de Tarragona és de 380 milions d’euros. Els ocupats directes són 6.119, que es distingeixen per una elevada especialització, experiència i qualitat en la realització de serveis industrials.

Aquesta força laboral significa el 14 per cent dels ocupats industrials afiliats a la Seguretat Social a la província. Un dels aspectes rellevants és l’esforç de les empreses de l’Associació AEST per millorar els paràmetres de qualitat: més del 80 per cent del socis tenen implantats sistemes d’ISO 9001 i OHSAS 18001, i amb l’ISO 14001 el 55 per cent.

L’Associació treballa per augmentar les condicions de seguretat de les empreses contractistes. Per aquest motiu, té establert un programa de formació en col·laboració amb l’Associació química AEQT per la qualificació dels treballadors, així com un sistema per la certificació de les seves empreses.

L’índex d’incidència en relació a les activitats pròpies de les empreses de l’AEST (37,3) es troba més de 20 punts per sota dels de la mitjana espanyola (61,3) o catalana (60,5), la qual cosa demostra l’esforç ja realitzat per mantenir índexs d’accidentalitat reduïts. Una de les grans apostes de l’AEST és continuar impulsant la formació professional dual. L’Associació n’és pionera a Catalunya amb un programa iniciat el 2009, ratificat el 2014 per la Conselleria d’Ensenyament de Catalunya. Prova d’això en són els convenis de col·laboració amb els instituts de formació professional de Tarragona Pere Martell, Comte de Rius i Escola Joan XXIII.

L’informe també inclou una presentació de l’AEST amb els seus objectius, organigrama i projectes en curs, amb la intenció d’incrementar la seva projecció pública.

VINCLES D'INTERES
Baixa’t l’Informe

Tornar al llistat