Notícies

Notícies:

Les exportacions creixen un 2,5 per cent a Tarragona, tot i la caiguda del cru
03/03/2016

La baixada dels preus internacionals del cru provoca que el creixement de les exportacions a les Comarques de Tarragona hagi estat només d’un 2,5 per cent, a causa de l’estructura productiva de l’àrea. Amb tot, Tarragona és la desena província de l’Estat en valor de les exportacions.

La indústria química de Tarragona continua liderant el mercat exportador de l’Estat, ocupant la tercera posició en exportacions químiques.

Les vendes exteriors de base local, exceptuant els productes químics, augmenten un 14,3 per cent durant l’any 2015, especialment en béns d’equip i aliments.

El valor de les exportacions (7.240 milions d’euros) s’incrementà l’any passat en un 2,5 per cent, malgrat que el volum (6,7 milions de tones) s’hagi reduït en un 2,9 per cent. Les importacions (10.340 milions d’euros) mantenen una tendència a la baixa (10,4 per cent), mentre que les tones introduïdes (17,5 milions de tones) signifiquen un 6,3 per cent més respecte l’any anterior. Aquestes, i d’altres xifres, es recullen al Balanç d'Internacionalització elaborat per la Cambra de Tarragona i referit al conjunt de la província en el decurs de 2015, que s’ha presentat aquest matí.

El saldo comercial redueix el seu valor un 30,7 per cent respecte el 2014 (-3.100 milions d’euros), i el seu volum un 12,9 per cent (-10,8 milions de tones). Com a resultat, la taxa de cobertura –exportacions sobre importacions- incrementa el seu valor un 14,4 per cent, fins assolir els 70 milions d’euros; mentre que el seu volum, s’ha reduït fins a les 38,9 milions de tones, fet que suposa una disminució del 7,4 per cent.

Les empreses de base local augmenten les seves exportacions un 14,3 per cent, sobretot en mercaderies d’alimentació -preparats alimentaris: llevats, preparació de salses;  fruites i fruits- i també béns d’equip –aparells elèctrics-. Destaca l’augment en exportacions d’aparells mecànics (30 per cent)  i vehicles automòbils (33,3 per cent).

Tarragona es caracteritza principalment com a exportador de productes semimanufacturats, especialment productes químics com matèries plàstiques i productes químics orgànics –hidrocarburs cíclics i alcohols acíclics-, els quals representen un 44 per cent del valor total de les vendes exteriors.

El principal sector de compra són els productes energètics, els quals representen un 37 per cent del valor total. Respecte el total, els combustibles continuen sent el producte més importat a Tarragona (un 36,2 per cent), seguit dels productes químics orgànics (nou per cent) i, per últim, els vehicles automòbils, que augmenten un 61,7 per cent.

El 82,3 per cent de les exportacions es realitzen dins el continent Europeu. Els països on més s’exporta continuen essent França (14,8 per cent), seguit d’Alemanya (12 per cent) i Itàlia (12 per cent). Els països amb major increment de vendes són Estats Units, el Regne Unit i Portugal, mentre que altres com Països Baixos o Algèria perden rellevància. També apareixen nous estats al mapa exportador de Tarragona, com Grècia o Polònia.

Entre els països d’on més s’importa destaca Alemanya (11,8 per cent), en el qual hi comprem productes químics orgànics i aparells mecànics. A continuació Algèria (9,1 per cent), des d’on introduïm combustibles i, finalment, França (8,1 per cent). Països com Rússia perden pes com a compradors, mentre que apareixen nous països com Corea del Sud, des d’on provenen especialment vehicles automòbils o el Marroc, on busquem aparells elèctrics.

A la foto, Andreu Suriol, president de la Cambra de Tarragona; Sergi Vives, president d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona. I Jordi Cáceres i Roberto Barros, director del Gabinet d’Estudis i Responsable d’Internacionalització, respectivament, de la Cambra de Tarragona.

VINCLES D'INTERES
Mira el Balanç d'Internacionalització 2015 a Tarragona
Mira el vídeo de la presentació

Tornar al llistat