Notícies

Notícies:

Tarragona encara no ha recuperat el dinamisme econòmic anterior a 2008
22/02/2016

Aquest titular resumeix el resultat de l'Informe de Conjuntura presentat per les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls i la URV, referit al conjunt de la demarcació. I és que tot i la visió optimista de recuperació que ens ofereix el tancament de les dades el 2015, les bases de creixement del territori no semblen estables, ni deixen entreveure canvis estructurals que puguin induir a un major dinamisme.

Els principals indicadors conjunturals de l'economia a Tarragona s’expressen en aquestes dades:

L'ocupació al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre va créixer només un 1,69 per cent durant el quart trimestre de l'any, mentre que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social ho va fer en un 3,37 per cent.

L'atur va disminuir en 4.700 persones a la demarcació, però la taxa d'atur (21,92 per cent) a Tarragona se situava quatre punts per damunt de la catalana.

La variació dels preus a la baixa indica una atonia del mercat i la repercussió de la caiguda dels preus del petroli en el consum.

S'observa un descens del crèdit i dels dipòsits, mentre que el crèdit hipotecari es recupera lleugerament.

El comerç exterior continua amb la tendència d'augment de les exportacions.

L'Aeroport manté tràfics a la baixa, mentre que el Port els manté.

VINCLES D'INTERES
Mira l'Informe de Conjuntura

Tornar al llistat