Notícies

Notícies:

Les Cambres de Tarragona avalen la recuperació econòmica
19/11/2014

Les quatre Cambres de Tarragona (Tarragona, Reus, Tortosa i Valls) i la URV veuen signes que avalarien la recuperació econòmica. Tot i que aquests signes són febles i no estan exempts de perills, atès que planen encara moltes incerteses. Amb tot, en el decurs de la presentació de l’Informe de Conjuntura, referit al tercer trimestre de 2014, els representants de les cambres de comerç i de la URV s’han mostrat optimistes.

Pel que fa a les previsions pel 2015, Albert Abelló, president de la Cambra de Tarragona, ha assenyalat que existeix un consens en el sentit que es preveu una millora significativa de les taxes de creixement durant el 2015 a Catalunya (2,1%), partint de creixements de l'1,2% a l'eurozona i del 2% a Espanya.

Aquest millor comportament es deu a la correcció progressiva dels desequilibris i els guanys en competitivitat de l'economia catalana.

No obstant, aquesta recuperació incipient es produeix amb el rerefons d’una taxa d’atur extraordinàriament elevada; un dèficit fiscal encara majúscul; una posició exterior negativa i un deute públic elevat i creixent.

La principal incertesa es troba en les perspectives que enfosqueixen l'economia mundial en general i de l'europea en particular.

En un escenari de fortes restriccions pressupostàries ens preocupa enormement que el principal objecte d'inversió pública en infraestructures continuï essent l'AVE. Ara cal reactivar l'economia productiva impulsant el transport de mercaderies.

En conclusió: la recuperació és certa i dóna fonament a un cert optimisme respecte el 2015, però els desequilibris i reptes pendents són preocupants i no deixen marge per a la relaxació. 

VINCLES D'INTERES
Consulta l’Informe de Conjuntura

Tornar al llistat