Notícies

Notícies:

"Tarragona necessita amb urgència un impuls a l'activitat productiva i l'ocupació"
27/02/2014

La Cambra de Valls ha acollit la presentació de l’Informe de conjuntura referit al quart trimestre de 2013, un document que elaboren les quatre cambres de comerç de Tarragona i la URV i que en aquest darrer es posen de manifest dificultats alarmants en el mercat de treball, que no es solucionaran si no hi ha un impuls de l'activitat productiva.

La disminució dels preus evidència el menor dinamisme de la demanda interna.

El nombre de societats creades el 2013 es manté, però baixa la seva capitalització. I augmenten els procediments concursals.

Per la seva banda el comerç exterior manté el ritme d'activitat i malgrat que és cert que les grans dades macroeconòmiques milloren, les darreres xifres socioeconòmiques no expressen aquesta possibilitat de millora al conjunt de les Comarques de Tarragona.

Davant aquesta situació, la Cambra de Tarragona fa un clam a les administracions públiques perquè concentrin els seus esforços en impulsar l'activitat productiva i fomentin l'ocupació. Si no s'ofereixen mesures flexibilitzadores, que no gravin a les empreses, serà molt difícil remuntar la situació del mercat laboral.

La segona reivindicació de Cambra de Tarragona passa per un recolzament a l'activitat exterior: els ritmes de creixement de les vendes exteriors ja no són tan forts, cal potenciar la zona logísticament i això també requereix inversions.

La conjuntura més alarmant es pateix al mercat laboral. Tot i que assistim a una disminució constant dels ocupats des de l'inici de la crisi (s'ha passat de 335.000 llocs de treball el 2010 a 304.000 el 2013), a finals de 2013 som davant una lleugera recuperació. No obstant, els canvis sectorials són notables: la indústria ha perdut un preocupant 22 per cent dels ocupats i la construcció un 24 per cent, mentre que els serveis només un dos per cent. Actualment, podem dir que som un territori molt “terciaritzat”, perquè el 70 per cent dels ocupats són del sector serveis. La taxa d'atur (27 per cent) es tradueix en 113.000 persones. L'atur de llarga durada (més d'un any sense feina) representa més del 60 per cent dels aturats.

 

 

VINCLES D'INTERES
Consulta l’Informe de conjuntura

Tornar al llistat