Notícies de la Cambra

Més de 300 contractes a la Fira de l’Ocupació de Tarragona

El primer balanç de la Fira de l’Ocupació de Tarragona, organitzada per la Cambra, posa de manifest que un cop transcorregut el primer mes des de la seva celebració més d’un 60 per cent d’empreses participants haurien contractat a algú, fins arribar a una xifra absoluta de més de 300 persones que han signat un contracte gràcies a la Fira, la qual cosa ja hauria generat un moviment econòmic proper als 500.000 euros.

Es tracta del percentatge més alt mai assolit i que, probablement s’incrementarà, atès que moltes contractacions es podrien tancar en les properes setmanes i mesos, en base als currículums i contactes que les empreses van realitzar durant aquest esdeveniment.

De fet, en el capítol dels contactes realitzats, es van recollir, de mitjana i per empresa, 80 currículums.

Amb aquestes xifres a la mà no és estrany que els participants hagin valorat els serveis que han obtingut de l’organització de la Fira de l’Ocupació amb gairebé 9,5 punts sobre 10. I que un 97 per cent de les empreses participants reconeguin que participaran a la propera edició, davant un tres per cent que admet que s’està plantejant repetir.

La desena edició de la Fira de l’Ocupació de Tarragona va aplegar prop de 4.000 assistents i les 90 empreses participants van oferir fins a 1.200 ofertes de treball, xifres d’una edició de rècord.

Val a dir que la propera edició de la Fira de l’Ocupació a Tarragona tindrà lloc el 14 de novembre al Recinte Firal.


Segueix-nos!

Agenda