Notícies de la Cambra

Explicarem al Vendrell quin és el futur de la Formació Professional

A la Cambra de Tarragona som conscients que els estudis de Formació Professional contribueixen decisivament a pal·liar un greu dèficit que patim al territori, la manca de professionals qualificats. I, per tant, l’FP dona i ha de seguir donant resposta a la necessitat inajornable de formar perfils que s’ajustin a les demandes concretes de les empreses.

Per això, el 21 de febrer a les 9,30 hores analitzarem a L’Eina del Vendrell el futur de la Formació Professional segons les dades recollides a l’Informe General de Prospectiva 2023-2026.

Ens acompanyarà Fabian Mohedano, president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i president del Consell de Formació i Qualificació professionals de Catalunya.


Segueix-nos!

Agenda