Notícies de la Cambra

Així va evolucionar l’economia de Tarragona al segon trimestre de 2022

La Cambra de Tortosa ha acollit la presentació de l’Informe de Conjuntura del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, corresponent al segon trimestre de l’any, que elabora la URV, les quatre Cambres de Tarragona i la Diputació.

Les previsions econòmiques per a l’exercici actual no deixen pas a l’optimisme. La guerra d’Ucraïna i la desacceleració de la Xina, conjuntament amb una taxa inflacionària elevada arreu del món, porten a polítiques monetàries poc fluides que poden copsar més el dinamisme de l’economia.

Malgrat això, durant el segon trimestre, l’economia ha evolucionat de manera positiva en la majoria d’indicadors. El dinamisme de la zona es pot resumir en cinc punts:

  1. L’ocupació ha augmentat en 4.500 persones en dades interanuals, una xifra que representa una variació de l’1,31 per cent. L’atur ha disminuït en 8.500 persones en dades interanuals.
  2. El 2022 s’han signat 152.716 contractes de treball a l’àrea, un 8,84 per cent més que l’any anterior. A Catalunya, l’increment ha estat del 17,57 per cent. Les afiliacions a la Seguretat Social han experimentat un augment interanual del 8,70 per cent, una xifra lleugerament inferior a la del conjunt català, del 8,73 per cent.
  3. Els crèdits han disminuït en 2.500 milions d’euros en valor interanual. Els dipòsits estan augmentat des de 2017 i els estalvis han augmentat en 1.700 milions d’euros en el mateix període. El palanquejament ha disminuït a 108,65 punts.
  4. L’IPC de la zona ha estat d’un 11 per cent el mes de juny, una xifra superior al 9,7 per cent de Catalunya i al 10,2 per cent del conjunt espanyol.

5. El comerç amb l’exterior registra increments interanuals importants i se situa en un 16,54 per cent pel que fa a les exportacions i en un 34,01 per cent pel que fa a les importacions.


Segueix-nos!

Agenda