Notícies de la Cambra

Més de 20 empreses a la vídeo conferència “Oportunitats de negoci al Brasil”

La Cambra de Tarragona ha organitzat una sessió d’internacionalització que s’ha desenvolupat via vídeo conferència i en la que hi han pres part representants de més de 20 empreses interessades en fer negocis en aquell mercat, que s’han comunicat on line amb Taís Renck, directora d’International Team Consulting (ITC) a Brasil.

La Cambra de Tarragona impulsa així un nou format que suposa aprofitar la tecnologia per ser més eficients en l’objectiu d’apropar els mercats objectius als nostre emprenedors.

Brasil, un dels països amb major potencial de creixement per als propers anys, tant és així que s'ha convertit en un dels principals objectius dels empresaris que entenen que per superar la crisi que castiga Europa és necessari invertir i exportar. A part de dominar l'idioma i la cultura del gegant de Sud-amèrica, l'empresa que desitgi penetrar en aquest mercat ha de saber com es fan els negocis allà i el que hi comporta la inversió.

Amb l'objectiu de donar suport a l'empresa en el seu camí cap a l'obertura i consolidació de mercats, des de la Cambra estem organitzant diverses sessions monogràfiques sobre determinats països. L'objectiu és facilitar informació, pautes i eines que ajudin els empresaris a assolir amb èxit els seus objectius d’internacionalització.


Segueix-nos!

Agenda