Notícies de la Cambra

Universitat Estiu 2012 a la Cambra de Tarragona

26 de juny: Curs: Tren d’Alta Velocitat al Camp de Tarragona: turisme, ordenació del territori i desenvolupament local

 

Aquest curs vol donar un nou enfocament al discurs tradicional de l’alta velocitat al Camp de Tarragona, basat en el traçat i el disseny definitiu de la infraestructura ferroviària. No volem dir pas que aquests aspectes no siguin importants per al nostre territori, perquè seran elements definidors de la seva estructura que acabaran vertebrant-lo d’una manera o una altra.

 

Ara, però, Cambra Tarragona i URV proposen un nou debat: el dels reptes, el de les oportunitats, el de la complementarietat amb el turisme, el del desenvolupament local entre altres. El Camp de Tarragona serà un enclavament ferroviari important en el corredor del Mediterrani, però hem de saber aprofitar aquestes sinèrgies i aquest és un camí que hem d’emprendre per integrar adequadament la potencialitat que significarà encara més l’alta velocitat quan definitivament la línia de València-Barcelona s’entronqui amb la de Madrid-Barcelona-frontera francesa que està en servei.

 

El curs pretén realitzar una aproximació als reptes i oportunitats que suposa l'arribada del tren d'alta velocitat a un territori. A través de sessions temàtiques es presentaran qüestions com la capacitat dinamitzadora del nou tren, el paper que pot tenir en destinacions turístiques o la necessitat d'integrar-lo de forma adequada en l'ordenació territorial a escala regional.

Aquestes sessions sobre el tren d’alta velocitat comptaran amb ponents de diversos perfils professionals i acadèmics, i hi predominen arquitectes, economistes i geògrafs. Es dirigeix a un públic ampli i divers, tot assumint que pot atreure tant universitaris com tècnics i professionals interessats en el tren d'alta velocitat i el seu paper al Camp de Tarragona.

Les exposicions es complementen amb experts i casos d’arreu amb la visió local de reconeguts professionals sectorials del territori. El tret de sortida el donarà Germà Bel amb el seu punt crític sobre el desenvolupament i rendibilitat de els infraestructures, que de retop incidirà en la importància del Corredor ferroviari del Mediterrani. El segon dia de curs veurem models i estratègies de planificació, comptant amb la participació de Luis Santos Ganges, professor de la Universidad de Valladolid, autor del referent “Urbanismo y ferrocarril. La construcción del espacio ferroviario en las ciudades medias españolas”. I, les darreres conferències compatan amb Jaume Feliu que exposarà l’estat de la qüestió a Girona i el rol del TAV a les ciutats mitjanes. I també Cecília Ribalagua, de la Universidad de Cantabria, que ha profunditzat en la relació AVE i turisme.

 

Estem convençuts que aquest curs d’estiu serà un bon moment per tornar a reflexionar sobre una nova realitat que ja és aquí, l’Alta Velocitat al Camp de Tarragona.

Inscripcions: http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/llistat_activitats.html

 

 

 

Programa del curs

 

 

-        Dimarts 26 de juny:

 

16.00-16.15: Presentació del curs a càrrec d’Agustí Domènech Sevil, Cambra Tarragona

 

16.15- 17.00: Tren d’Alta Velocitat, port i aeroport: les infraestructures de transport al Camp de Tarragona a càrrec del Dr. Germà Bel Queralt, catedràtic la Universitat de Barcelona.

 

17.30–19.00: Taula rodona: El Tren d’Alta Velocitat al Camp de Tarragona, anàlisi d’una realitat complexa

Participants:

-        Germà Bel Queralt, catedràtic de la Universitat de Barcelona

-        Agustí Domènech Sevil, President de la Comissió d’Ordenació del Territori, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

-        Jordi Granell March, arquitecte, Consell Comarcal del Tarragonès

 

19.00-21.00: Visita de treball: estació del Camp de Tarragona, estació central a l’aeroport de Reus i altres projectes associats a càrrec de Jordi Granell March, Consell Comarcal del Tarragonès.

 

 

-        Dimecres 27 de juny:

 

 

16.00-17.45: Tren d’Alta Velocitat i ordenació del territori a càrrec del Dr. Aaron Gutiérrez Palomero, de la Universitat Rovira i Virgili.

 

18.15-20.00: Tren d’Alta Velocitat i estratègies de desenvolupament urbà a càrrec del Dr. Luis Santos Ganges, de la Universidad de Valladolid.

 

20.00-21.00: Taula rodona: Reptes i oportunitats que introdueix el Tren d’Alta Velocitat a escala local

Participants:

-        Aaron Gutiérrez Palomero, de la Universitat Rovira i Virgili

-        Josep Llop Tous, president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

-        Josep Oliveras Samitier, de la Universitat Rovira i Virgili

-        Luis Santos Ganges, de la Universidad de Valladolid

 

-        Dijous 28 de juny:

 

16.00-17.45: L’impacte del Tren d’Alta Velocitat a les ciutats mitjanes a càrrec del Dr. Jaume Feliu Torrent, de la Universitat de Girona.

 

18.15-20.00: Tren d’Alta Velocitat i turisme a càrrec de la Dr. Cecilia Ribalaygua Batalla, de la Universidad de Cantabria.

 

20.00-21.00: Taula rodona: Tren d’Alta Velocitat, turisme i desenvolupament local

Participants:

-        Salvador Anton Clavé, de la Universitat Rovira i Virgili

-        Josep Graset Forasté, President de la Comissió de Turisme de de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

-        Jaume Feliu Torrent, de la Universitat de Girona

-        Cecilia Ribalaygua Batalla, de la Universidad de Cantabria


Segueix-nos!

Agenda