Notícies de la Cambra

Posicionament davant les propostes de liberalització del comerç

Davant el debat que s’ha obert en relació a les propostes de liberalització comercial que estudia el Govern de l’Estat, la Cambra de Tarragona considera estratègic establir una normativa que afavoreixi el desenvolupament harmònic d’un sector que és decisiu per la dinamització de la nostra economia.

Això passa per atendre les necessitats d’un teixit productiu divers, en la seva tipologia i composició, i que per tant necessita comptar amb eines adaptades a cada realitat per tal d’avançar al mateix ritme si volem conformar una oferta conjunta  potent i atractiva a nivell territorial.

En aquest sentit la Cambra de Tarragona recorda que el fort pes del sector turístic suposa atendre unes necessitats específiques. Difícilment serem atractius i competitius si el comerç no va de la mà d’aquesta demanda que generen dels visitants.

El comerç necessita ser proactiu davant les necessitats dels seus potencials clients. Els d’aquí i els de fora. I no pot obviar que en els darrers anys s’han obert canals molt potents a través d’Internet. Tot això s’ha d’aprofitar en benefici de la modernització i especialització del comerç urbà, alhora que cal seguir creant un marc adient per atraure les grans marques nacionals i internacionals.

Des de la Cambra de Tarragona es recorda que des de la Comissió de Comerç s’han fet i se seguiran fent tots els esforços que calgui per aprofundir en aquests objectius. La formació continuada adreçada al sector, els plans de dinamització comercial, les jornades especialitzades o més recentment els cursos de rus per a professionals del comerç posen de manifest la voluntat de la Corporació tarragonina per estar amatent i col·laborar en el desenvolupament del sector comercial.

De fet, Tarragona és un bon exemple de com diferents models, que alguns creien que eren antagònics, es poden acabar complementant fins al punt que com a ciutat tenim l’oferta més important del sud de Catalunya, fruit de la conjunció del comerç urbà, els grans focus comercials i els polígons comercials.

Les propostes que estudia l'Executiu han de tenir en compte tots aquests components, sense oblidar que cal adoptar també mesures per impulsar la creació d'ocupació i ajuts per afavorir la modernització dels negocis. Voler uniformitzar i imposar sense conèixer abastament la realitat del sector serien, d'altra banda, actituds no desitjables i que anirien en contra d'aquest esperit.


Segueix-nos!

Agenda