Notícies de la Cambra

Ja som a Zàmbia, Sud-àfrica i Angola

Fins el dia 22 de novembre la Cambra de Tarragona estarà de missió empresarial a Àfrica, concretament a Zàmbia, Sud-àfrica i Angola. Els dos darrers països ja han rebut, amb anterioritat, prospeccions de mercat de la Corporació tarragonina però que, atès el seu potencial de negoci, és del tot oportú seguir reforçant els lligams de col·laboració comercial.

Està essent una missió multisectorial en la que hi prenen part 15 empreses no només de Tarragona, sinó també de vingudes d’arreu de l’Estat.

ANGOLA

El país té 18 milions d’habitants i compta amb un nivell de desenvolupament important (PIB per càpita 6.000 dòlars en paritat del poder adquisitiu). Les importacions suposen 19,75 bilions de dòlars, i les compres principals s’agrupen en mercaderies com maquinària i material elèctric, components de vehicles i medicaments. Les oportunitats que tenim detectades des de Cambra Tarragona en aquest país  es troben localitzades en els sectors construcció, energies, transformació  de productes agrícoles, i explotació d’hidrocarburs. Les relacions amb l’Estat espanyol són desequilibrades i tendeixen a intensificar-se: les vendes signifiquen 256 milions d’euros, mentre que compres assoleixen els 428 (en dades 2011). Aquesta proporció també és altament desfavorable per l’economia de Tarragona, ja que les nostres comarques exporten pel valor de 4,95 milions d’euros mentre n’importen 42,93 (combustibles essencialment). Portugal té un pes específic molt important amb la seva antiga colònia, de fet el portuguès és idioma oficial d’Angola. Moltes de les operacions tenen com a plataforma d’entrada la cooperació entre Portugal i l’Estat espanyol.

SUD-ÀFRICA

El país és un dels mercats més grans del continent (48,8 milions d’habitants) i amb una renda per càpita considerable per les baixes mitjanes de països africans (PIB per càpita 11.000 dòlars), en canvi, és un mercat molt copat pels països de la Commonwealth. No cal dir que l’idioma dominant pels exportadors és l’anglès. Les importacions sumen 100 bilions de dòlars americans, i els principals productes que s’introdueixen són maquinaria i equips, productes químics, instruments científics, i productes alimentaris. L’Estat espanyol expedeix mercaderies per un valor de 946 milions d’euros, i introdueix mercaderies per valor de 1.063. La indústria de Tarragona presenta unes relacions força equilibrades, de manera que exporta productes per un valor de 13,85 milions d’euros (principalment matèries plàstiques), mentre que n’importa per un valor de 12,23 (combustibles i cereals, majoritàriament). Les oportunitats detectades en aquest país són: béns d’equip, semi manufactures i productes energètics.

ZÀMBIA

El seu mercat és relativament petit en el context de l’Àfrica subsahariana (13,8 milions d’habitants i un PIB per càpita de 1.600 dòlars). La presència de l’Estat espanyol és molt escassa en aquest país, tan sols exporta per valor de 8,34 milions d’euros i importa pel de 25,32 (principalment sucres). L’empresa de Tarragona no es troba present en aquest mercat, per això l’interès de la Cambra de Tarragona per obrir un espai per les empreses a Zàmbia.  Aquesta missió empresarial, que pren contacte també amb Sud-àfrica, representa una bona oportunitat per acostar-se a aquest país, el qual té una forta presència d’importadors xinesos, però també sud-africans i suïssos.  Les importacions representen 6,5 bilions de dòlars, i les compres exteriors  del país es distribueixen en una gamma important de productes: maquinària, equips de transport, electricitat, alimentació, productes tèxtils, fertilitzants i derivats del petroli. Les principals oportunitats es troben en una agricultura poc desenvolupada i el turisme de natura.


Segueix-nos!

Agenda