Notícies de la Cambra

Els descobridors de Zàmbia

Espanya coneix molt poc Zàmbia. De fet, la missió empresarial que aquests dies hi ha organitzat la Cambra de Tarragona és l’única prospecció procedent de l’Estat cap aquell mercat. Un mercat amb un enorme potencial, sobretot, miner (i especialment de la indústria extractiva lligada al coure) que coneixen, i molt bé, els xinesos que hi estan creixent amb força.

Segons Roberto Barros, responsable d’Internacionalització de la Corporació tarragonina, aquest desconeixement obeeix a les dificultats per accedir en aquest destí i al fet de no disposar des d’aquí d’una xarxa comercial prou potent per fer-hi negocis. “S’hi ha d’anar”, explica. I quan s’hi arriba “els europeus ens quedem sorpresos pel nivell d’urbanització existent i les bones oportunitats de negoci per a tots els sectors productius. És un país amb una forta demanda de productes occidentals i que valora i coneix el que els hi podem oferir, ja que el seu gran distribuïdor és Sud-àfrica, i això explica que no sigui prou conegut pels europeus”.

Aquesta és la segona missió que surt de Tarragona cap a Zàmbia i com reconeix Barros, en seguiran d’altres.

Els altres dos països que s’han treballat en aquesta darrera missió empresarial (va cloure ahir amb la presència d’una quinzena d’empreses) han estat Angola i Sud-àfrica. “Aquest darrer, com ja s’ha dit, és el gran distribuïdor de productes europeus a la regió i un mercat que tot i comptar amb una forta presència britànica, holandesa, alemanya i xinesa és molt recomanable per les nostres empreses”.

Angola “mostra un gran creixement i la riquesa dels seus recursos naturals explica el moviment de diner que s’hi registra. Ara bé, cal tenir en compte la seva complexitat administrativa que fa recomanable trobar un soci portuguès a l’hora d’establir-s’hi o tancar-hi contactes comercials”. A tall d’exemple, i per explicar el camí a recórrer per les nostres empreses, Roberto Barros explica que a nivell de venda i distribució de vins dominen clarament els xilens.


Segueix-nos!

Agenda