Notícies de la Cambra

Calendari d'obertura del comerç en diumenges i festius

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per als anys 2013, 2014 i 2015. Val a dir que els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals.

 

Per l’any 2013: 13 de gener, 7 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6, 8, 15 i 22 de desembre.

 

Per l’any 2014: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre i el 6, 8 i 21 de desembre.

 

Per l’any 2015: 4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6, 8 i 20 de desembre.

 


Segueix-nos!

Agenda