Notícies de la Cambra

La Cambra celebra que hagin primat els interessos econòmics als polítics en la licitació del tercer fil

La Cambra de Tarragona celebra que el projecte de realització del tercer fil s’estigui ajustant al calendari que va anunciar Ana Pastor, ministra de Foment, en el decurs de la seva darrera visita a Tarragona. De la mateixa manera, la Corporació tarragonina valora positivament que en aquest projecte hagin primat els interessos econòmics als polítics, i que finalment el Govern central hagi decidit recolzar en ferm l’eix del Mediterrani.

La Cambra recorda que aquesta provisionalitat és un guany de temps necessari que afavorirà la competitivitat i el posicionament de les empreses del Port de Tarragona i el seu hinterland, al mercat europeu. No realitzar aquesta obra significaria arribar 20 anys tard al centre del continent. El tercer fil posiciona la nostra infraestructura portuària per recepcionar mercaderies procedents d’Àsia i rellançar l’activitat industrial.

La provisionalitat no ens ha de fer perdre de vista que la principal prioritat continua essent complir amb la planificació ferroviària del Corredor Mediterrani. Una necessitat que ara sembla ben entesa pel Govern de l’Estat i que solucionaria el pas de les mercaderies per les Comarques de Tarragona.

D’altra banda l’actual via convencional entre Tarragona i Barcelona pateix una forta saturació de tràfic. Demanaríem que la posada en marxa del tercer fil no perjudiqui el servei actual, ni el desenvolupament de les activitats econòmiques adjacents als espais ferroviaris.

Des de la Cambra de Tarragona instem a Foment a que segueixi prioritzant aquelles inversions que són de l’interès general i tenen un clar retorn econòmic. En aquest sentit l’execució del tram Tarragona-Montblanc de l’A-27 és una altra claríssima prioritat a la que cal donar-hi resposta amb la mateixa celeritat que s’ha tractat el tercer fil. 

 


Segueix-nos!

Agenda