Notícies de la Cambra

La Cambra programa una nova jornada d'iniciació a l'exportació

Les empreses són plenament conscients que per tal de mantenir els nivells de competitivitat i garantir la viabilitat futura dels negocis cal tenir un bon posicionament a l’exterior. La Cambra de Tarragona ofereix als exportadors les eines necessàries per internacionalitzar-se. Ara bé, abans però cal conèixer bé què comporta obrir-se a l’exterior. Per això ha programat pel dia 5 de març, de 9 a 14 hores, una nova sessió de “goExport. Jornades d’Iniciació a l’Exportació”.

Una sessió en la que es tractaran aspectes com ara la motivació per exportar, anàlisi del producte, estratègia i selecció de mercats, els canals de distribució i les eines de comunicació i promoció.

Tots els assistents rebran el llibre editat per la Cambra de Tarragona, “Claves de la negociación internacional. Estrategias, herramientas, cartas y contratos”.


Segueix-nos!

Agenda