Notícies de la Cambra

Presentada la Guia de l'Exportador 2014

Amb l’objectiu de convertir-se en una eina útil, capaç de donar resposta a les inquietuds, dubtes i necessitats dels emprenedors la Cambra de Tarragona ha presentat la Guia de l’Exportador 2014.

Es tracta d’un producte estratègic per la presa de decisions ja que s’hi aplega informació actualitzada i de primera mà sobre el pes i les oportunitats de negoci que suposa el comerç exterior per les empreses. La seva idoneïtat rau en l’experiència contrastada de la Cambra de Tarragona, sobretot pel que fa als mercats subsaharians, on la Corporació tarragonina és un referent a nivell nacional. De fet, s’ha dedicat tot un apartat a assenyalar les oportunitats i les actuacions que cal implementar per establir-se en aquells mercats africans de forta demanda.

Un dels aspectes en els que s’ha posat més cura és en la presentació de la informació, amb un marcat caràcter pràctic. “Internacionalitzar-se implica per l’empresa prendre tot un seguit de decisions internes, que cal valorar en la seva justa mesura, i implementar-les correctament si volem assolir els nostres objectius”, explica Roberto Barros, responsable d’Internacionalització de la Cambra.

La Guia de l’Exportador 2014, presentada en un format de tarjeta USB, inclou a més d’informació, informes-país, documentació d’interès per a la gestió, consells i recomanacions una proposta de les accions internacionals de la Cambra de Tarragona per l’any 2014, a fi efecte d’ajudar als interessats a planificar agendes així com a conèixer, per a futures accions, els mercats objectius que desperten més interès als exportadors.

La Guia es completa amb tot un seguit de websites d’interès així com una acurada relació de les línies que operen al Port i les aerolínies que ho fan a l’Aeroport.

La Guia de l’Exportador 2014 és una iniciativa de la Cambra de Tarragona desenvolupada amb la col·laboració de Protego i Bufete Ignacio Fernández.


Segueix-nos!

Agenda