Notícies de la Cambra

La Generalitat convoca els Premis d'Excel·lència Energètica

Els Premis d’Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques. Els Premis d’Excel·lència Energètica 2013 es convoquen en les modalitats següents: Actuació / Projecte, Sensibilització, Internacionalització i Emprenedoria i ocupació.

Poden optar als premis les empreses o entitats públiques o privades que tinguin domicili a l’àmbit territorial de Catalunya i que hagin realitzat projectes, actuacions i iniciatives en les modalitats previstes quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.


Segueix-nos!

Agenda