Notícies de la Cambra

La Cambra acull la jornada "IVA: Règim especial del criteri de caixa"

Joaquín M. Albisu Fernández de Arcaya, Delegat Provincial de l’Agència Tributària a Tarragona i Laura Rovira Vallverdú, Cap de la Dependència Provincial de Gestió Tributària a Tarragona van venir a la Cambra de Tarragona on van prendre part a la jornada: “IVA: Règim especial del criteri de caixa”, que fou presentada per Ramon Marsal, membre del Comitè Executiu de la Corporació tarragonina.

En el decurs de la sessió es va donar compte d’aquest règim i els avantatges per a les pimes i els autònoms que s’hi poden acollir.


Segueix-nos!

Agenda