Eleccions 2023

Eleccions 2023

Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Tarragona hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Llista de candidatures proclamades i electes

Llistat candidatures proclamades i electes per sufragi dels electors i electores

Llistat candidatures proclamades i electes de les empreses de major aportació voluntària

Llistat candidats i candidates elegides i electes a proposta de les Organitzacions Empresarials

Calendari electoral

Del 24/05/2023 al 7/06/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic (de 8h a 15h).

Del 21/06/2023 al 29/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic (de 8h a 15h)

De les 10.00h a les 14.00h del 18/07/2023: Votacions per elegir les persones membres del Ple a proposta de les organitzacions empresarials a la seu de la Cambra.

Enllaç a la comprovació del cens electoral 

Publicació dels documents:

Documentació electoral

D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

  1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms).

  2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial.

  3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació.

  4. Model de sol·licitud de cens electoral.

Eleccions 2023

Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Tarragona hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins la demarcació de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Llista de candidatures proclamades i electes

Llistat candidatures proclamades i electes per sufragi dels electors i electores

Llistat candidatures proclamades i electes de les empreses de major aportació voluntària

Llistat candidats i candidates elegides i electes a proposta de les Organitzacions Empresarials

Calendari electoral

Del 24/05/2023 al 7/06/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic (de 8h a 15h).

Del 21/06/2023 al 29/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació. Les candidatures es presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra, i en horari d'atenció al públic (de 8h a 15h)

De les 10.00h a les 14.00h del 18/07/2023: Votacions per elegir les persones membres del Ple a proposta de les organitzacions empresarials a la seu de la Cambra.

Enllaç a la comprovació del cens electoral 

Publicació dels documents:

Documentació electoral

D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

  1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms).

  2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial.

  3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació.

  4. Model de sol·licitud de cens electoral.

Segueix-nos!

Agenda