Cursos garantia juvenil

Formació Garantia Juvenil
"Programa Integral de Cualificación y Empleo"El PICE és un programa que desenvolupem totes les Cambres espanyoles en el Marc de la Garantia Juvenil. Aquest programa va destinat als joves de 16 a 29 anys inscrits a la Garantia Juvenil i a empreses que necessiten contractar.

En aquest programa es realitzen formacions presencials i formacions online. 

 

Cursos presencials 

Cursos online

 

Més Informació:

pice@cambratgn.org - 977219676

Segueix-nos!

Agenda