Cursos presencials

ANGLÈS B1 amb EXÀMEN OFICIAL

Informació del curs

  • Curs presencial de "IDIOMES", SUBVENCIONAT

  • Del 18 de març al 14 de juny de 2019

  • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

  • Durada: 240H teoria +40H FC + 20H Pràctiques de perfeccionament

  • Preu: Subvencionat pel SOC i finançat a càrrec del Servei públic d’Ocupació estatal

  • Col·lectiu: Prioritàriament aturats


Continguts

Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals. Formació de paraules. Significats. Tipus d’oracions. Noms, adjectius i altres complements del nom. Determinants. Pronoms. Verbs. Adverbis. Conjuncions, locucions i preposicions.

Objectius

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entri parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en un departament d’atenció al client, un departament comercial, en una botiga/negoci on tingui contacte directe amb el clientela estrangera, a servei de recepció, realitzant les funcions a instàncies d’un responsable superior. Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Documentació que cal aportar

CV, DNI, de la targeta de l’atur (DARDO), acreditació formativa i laboral i una foto mida carnet.

Requisits d'accés

-Tenir un mínim de 16 anys - Nivell acadèmic o coneixements generals mínims: segon curs d’educació secundaria obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. - Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A2 acreditat o contrastable mitjançant una prova específica de nivell.

No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

  

Agenda