Cursos presencials

Transport de mercaderies amb carnet de conduir fins 3.500 kg (CALAFELL)

Informació del curs

  • Curs presencial de "PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA", GARANTIA JUVENIL

  • 7-10-2019 al 5-12-2019

  • Horari: De 09:00 a 14:00

  • Durada: 215 hores

  • Preu: GRATUÏT

  • Col·lectiu: Inscrits a la Garantia Juvenil (joves entre 18 i 29 anys)


Continguts

Habilitats personals i per l'empleabilitat - 65 hores

Formació específica - 150 hores

Contaminació i accidents

Riscos físics i aptitud física i mental

Planificació del transport i relació amb els clients

Comercialització del transport per carretera i l'atenció al client

Operacions de recollida i lliurament de mercaderies

Planificació de les operacions de càrrega i descàrrega

Operacions de càrrega/descàrrega i estiba/desestiba

Protecció física de mercaderies

Càrrega i descàrrega de mercaderies específiques

Normes de seguretat laboral i mediambiental

Obtenció del permís de conducció per al transport de vehicles < o = 3.500 Kg.

Objectius

Objectius generals:

Realitzar la conducció de vehicles de fins a 3.500 kgs. per al transport de mercaderies per de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes, aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d'acord a procediments definits.

Objectius específics:

Obtenir el permís de conducció "B" per transportar vehicles < o = 3.500 Kg. L'obtenció de permisos de conducció per al transport en aquest àmbit, suposa una alternativa professional a treballadors sense qualificació i sense perspectiva de promoció.

Possibilitar l'accés a una qualificació millor remunerada.

Adaptar al conductor a les màximes garanties de seguretat en el corrent circulatori.

Conduir un vehicle amb integritat insistint en el comportament social i econòmic.

Valorar la importància d'una conducció segura, anticipadora i econòmica conservant el medi ambient.

Conèixer noves normes i disposicions actualitzades.

Realitzar la conducció del vehicle i altres operacions relacionades amb els serveis de transport.

Planificar els serveis de transport i relacionar-se amb clients.

Supervisar i/o realitzar els processos de càrrega i descàrrega de mercaderies.


Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

     

Agenda