Cursos presencials

Logística integral 4.0

Informació del curs

  • Curs presencial de "PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA", BONIFICABLE

  • 15, 22 i 29 de gener i 5 i 12 de febrer de 2020

  • Horari: de 16 a 20 h.

  • Durada: 20 hores

  • Professorat: Borja Arrizabalaga - Llicenciat en Ciències Químiques, Enginyer Químic i Professional MBA


Continguts

Mòdul 1.Planificació i Control de la Producció 

Identificació de mercaderies.
Característiques de la mercaderia.
Pes, volum, rotació i estacionalitat.
Sistema de codificació.
Fitxer mestre de mercaderies.
Control de la producció

Mòdul 2. Gestió de magatzems

ABC de mercaderies.
Aprovisionament.
Mètodes de gestió d'estoc.
Sistemes d'informació per a la gestió.
Fitxer de proveïdors.

Fitxer de comandes.
Seguiment de comandes.
Recepció de mercaderies.
Administració.
Valoració de les existències.
Actualització de preus.
Inventaris.
Regularització de diferències.
Sortides de magatzem.
Preparació de mercaderia.
Sistema de petició

Mòdul 3. Transport i distribució

Actualització de preus.
Inventaris.
Regularizacion de diferències
Sortides de magatzem.
Preparació de mercaderia.
Sistema de petició

Mòdul 4. El transport internacional de mercaderia

Introducció a l'transport internacional
Incoterms
Transport de Mercaderies perilloses ADR
Elements a considerar en l'elecció de la manera de transport i rutes més idonis

Mòdul 5. Servei al client

SCM orientat a client
Atenció a el client
CRM, gestió de les relacions amb clients (CustomerRelationship Raja gement)
Satisfacció l Client: Disseny i implantació de sistemes de mesurament

Objectius

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir els coneixements bàsics de les estructures que completen el procés logístic.

Conèixer les diferències entre els diferents mitjans de transport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Sensibilitzar els principals conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.

Aprendre a fixar i determinar els objectius i els costos logístics.

Conèixer diferents models per la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministres.

Analitzar els principis general de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.

Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.

Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar proveïdors en una empresa.

Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.

Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.

Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.

Comunicar la informació, les idees, els problemes i les solucions de manera adequada.

Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dintre de l’empresa.

 

Preu

Preu curs complet:

500 Euros

400 Euros per socis de la Cambra de Tarragona

Preu per mòdul:

125 Euros

100 Euros per socis de la Cambra de Tarragona


No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

     

Agenda