Cursos presencials

Logística integral 4.0

Informació del curs

  • Curs presencial de "PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA", BONIFICABLE

  • 9, 16, 23 i 29 d'octubre i 5 de novembre de 2019

  • Horari: de 16 a 20 h.

  • Durada: 20 hores

  • Professorat: Borja Arrizabalaga - Llicenciat en Ciències Químiques, Enginyer Químic i Professional MBA


Continguts

Mòdul 1. Introducció a la cadena de subministrament

Història i evolució

Concepte actual del SCM

Diferència entre SCM i el concepte de logística

Relació amb altres àrees de l’organització

Mòdul 2. Costos logístics

Costos en l’aprovisionament

Costos de magatzems

Costos en les distribucions

Costos de no qualitat

 Mòdul 3. Àrees de la logística integral

Què definim com a logística industrial?

La cadena logística

Logística integral

Mòdul 4. Compres i aprovisionament

Gestió de les compres

Previsió de necessitats

Recepció i control dels aprovisionaments

SRM: Gestió de les relacions amb proveïdors (Supplier Relationship Management)

Tècniques de gestió i tàctiques de negociació per a optimitzar la gestió de les compres

Mòdul 5. Control i gestió d’estocs

Logística d’aprovisionament en la indústria

Gestió d’aprovisionaments

Organització i disseny de magatzems en la indústria

Logística d’emmagatzematge industrial

Objectius

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir els coneixements bàsics de les estructures que completen el procés logístic.

Conèixer les diferències entre els diferents mitjans de transport.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Sensibilitzar els principals conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.

Aprendre a fixar i determinar els objectius i els costos logístics.

Conèixer diferents models per la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministres.

Analitzar els principis general de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d’una organització.

Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.

Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar proveïdors en una empresa.

Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.

Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.

Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.

Comunicar la informació, les idees, els problemes i les solucions de manera adequada.

Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dintre de l’empresa.

 

Preu

Preu curs complet:

500 Euros

400 Euros per socis de la Cambra de Tarragona

Preu per mòdul:

125 Euros

100 Euros per socis de la Cambra de Tarragona


No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

     

Agenda