Cursos presencials

Administratiu de logística

Informació del curs

  • "PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA"

  • Del 7 de novembre al 21 de desembre de 2023

  • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

  • Durada: 150 hores

  • Col·lectiu: Persones aturades d'entre 45 i 60 anys


1. Objectius

L'objectiu general del curs és proporcionar als participants els coneixements i habilitats necessàries per comprendre i gestionar eficientment els processos logístics en una organització. En finalitzar el curs, els participants haurien de ser capaços de:

   - Comprendre els conceptes fonamentals de la logística i la seva importància en la gestió empresarial.

   - Coneixer i aplicar els principis de la planificació de la cadena de subministrament, optimitzant els fluxos de materials i informació.

   - Familiaritzar-se amb l'estructura i els tipus de magatzems, així com comprendre i executar les operacions de magatzematge de manera efectiva.

   - Gestionar els stocks de manera eficient, entenent la classificació dels articles, controlant els materials i calculant els costos associats.

   - Entendre la funció del transport en la logística i conèixer les diferents modalitats de transport disponibles, així com planificar rutes i càrregues de manera efectiva.

   - Desenvolupar habilitats de comunicació i atenció al client per oferir un servei de qualitat en l'àmbit logístic.

   - Utilitzar programari especialitzat en la gestió logística, com ara programari de magatzem, PDA (assistent digital personal) i aplicacions d'Excel aplicades a la logística.

2. Continguts

Fonaments de la cadena logística (5 hores)

   - Conceptes de logística.

   - Activitats de logística.

Cadena de subministrament (5 hores)

   - Concepte.

   - Plnificació de la cadena de subministraments.

La gestió del magatzem (30 hores)

   - Estructura i tipus de magatzems.

   - Operacions de magatzematge.

   - Equips de menutenció del magatzem.

   - Sistemes d'identificació, localització i seguiment de mercaderies.

   - Documents.

La gestió de les existències (30 hores)

   - La classificació de les existències.

   - El control dels materials.

   - El càlcul dels costos de gestió de compres i d'emmagatzematge.

   - El volum òptim de la demanda (VOP).

   - El punt de comanda.

   - L'estoc de seguretat.

La gestió del transport (25 hores)

   - La funció de transport.

   - Modalitats del transport.

   - Incoterms.

   - Els models de transport.

   - Planificació de Rutes i Càrregues.

   - Documents.

Atenció bàsica al client (10 hores)

   - Tècniques de comunicació amb clients.

   - Tècniques d'atenció bàsica als clients.

   - La qualitat del servei d'atenció al client

Software per la gestió (15 hores)

   - Software de magatzem

   - PDA (simulador)

   - Excel aplicat a la logística 

3. Inscripcions

Clik al següent enllaç: https://forms.gle/nvrfVL7arALNrMCU7


Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

Agenda