Cursos presencials

Sistemes microinformàtics

Informació del curs

  • "INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES"

  • Del 28 d'abril al 21 de juliol de 2023

  • Horari: De 9 a 14 hores

  • Durada: 300 hores

  • Preu: Subvencionat

  • Col·lectiu: Prioritàriament persones en situació d'atur


1. Requisits d'accés

Per accedir a la formació dels certificats de professionalitat de nivell 2 s’ha de complir algun dels requisits següents:
- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual es desitja accedir.

- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateix família i àrea professional.

- Complir el requisit acadèmic d’accès als cicles formatius de grau mitjà.

- Tenir superada la prova d’accès a la universitat per majors de 25 anys i/o de 45 anys.

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

2. En aquest curs aprendreu a ...

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per la seva utilització a més a més de donar suport a l’usuari en l’utilització d’aplicacions sobre els sistemes com part del servei de suport informàtics d’una organització.

3. Àmbit professional, sectors productius i sortides laborals de l’acció formativa.

- Desenvolupa la seva activitat profesional en els següents àmbits: empreses o entitats que utilitzen sistemas informàtics per a la seva gestió, dins el departamento de microinformática. Petites empreses que comercialitzen i/o reparen equips informàtics i programari o com a profesional autònom.

- En el sector de la informàtica i, en concret, en empreses o entitats de qualsevol grandària que utilizen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu. Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i comunicacions. Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics. Empreses que presten serveis d’assistència tècnica microinformàtica i diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

- Ocupacions o llocs de treball relacionats: tècnic en sistemes microinformàtics, instal·lador d’equips microinformàtics, reparador de microordenades, comercial de microinformàtica, personal de suport tècnic i operador de teleassistència.

4. Continguts

MF0221_2 INSTALACIÓ I CONFIGURACIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES (60 hores)

MF0222_2 APLICACIONS MICROINFORMÀTIQUES (200 hores)

UF0856 Assistència d’usuaris en l’ús d’aplicacions ofimàtiques i de correu (40h)

UF0857 El·laboració de documents text (50h)

UF0858 El·laboració de fulls de càlcul (50h)

UF0859 El·laboracions de presentacions (30h)

UF0860 El·laboració i modificació d’imatges o altres elements gràfics (30h)

MÒDUL DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (40 hores)

FCOS02 Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (30h)

FCOO03 Inserció, sensibilització ambiental i igualtat de gènere (10h)

5. Subvenció

El curs està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i financiat a càrrec del Servei Públic d'Ocupació Estatal.


No deixis passar aquesta oportunitat, inscriu-te ara!
Inscripció On-line

Centre de Formació

EL TEU PRINCIPAL ACTIU

Segueix-nos!

Agenda